Olejové, plynové ocelové kotle

V nabídce naleznete ocelové kotle pro provoz na plyn nebo olej, jejichž výkony se nacházejí v rozpětí od 420 do 19,2MW.

Logano SK755

Nízkoteplotní kotel o jmenovitých výkonech od 420 do 1850 kW. Vhodný pro spalování plynu a topného oleje. S možností kombinace pro ohřev TV.

Popis zařízení:

  • Stacionární nízkoteplotní ocelový kotel s výkony v rozsahu pro SK755 od 420 do 1850 kW
  • Možnost zvýšení účinnosti kotle externím kondenzačním nerezovým výměníkem tepla
  • Lze kombinovat s různými zásobníkovými ohřívači TV

Logano S825L

Teplovodní kotel o jm. výkonech od 0,65 do 19,2 MW. Vhodný jak pro spalování lehkého topného oleje, zemního nebo zkapalněného plynu tak i pro řepkového oleje. S možností kombinace pro ohřev TV

Popis zařízení:

  • Stacionární teplovodní třítahový ocelový kotel s výkony v rozsahu pro Logano S825L od 650 kW do 19,2 MW
  • Konstrukce kotle se symetricky uspořádanými teplosměnnými plochami na třítahovém principu, válcovým plamencem a vodou chlazenou obratovou komorou
  • Velmi malé ztráty sáláním díky kompaktní válcové konstrukci, dobré tepelné izolaci a opláštění z hliníkového plechu
  • Vysoká účinnost až 95 % dle paliva
  • Lze dodat v horkovodním provedení s označení Logano S825M
  • Lze dodat v provedení s kondenzačním výměníkem tepla anebo s ekonomizérem